ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA PRAHA - STARÁ ČÁST

Nové regulovatelné osvětlení v zrekonstruované části této pražské základní a mateřské školy.

I když jsme se zde nepodíleli na samotné dodávce regulačního systému, jsme rádi, že zde byl instalován, protože jeho přínosy, zejména k celkové světelné pohodě, jsou neoddiskutovatelné. U všech projektů osvětlení je nejdůležitější přirozené denní světlo, které se my, světlaři, snažíme napodobit ve chvíli, kdy jeho intenzita nedosahuje potřebných hodnot pro tu či onu činnost. 

V případě vzdělávacích zařízení pro nejmenší, kde děti tráví velkou část dne, jsou na světlo kladeny vysoké nároky a každý odpovědný dodavatel by měl hledět na jejich naplnění. I přirozené světlo se v denním čase plynule mění v řadě parametrů, jako například intenzita, rovnoměrnost či teplota chromatičnosti, a tedy ani my bychom neměli omezit naše umělé světlo na pouhé zapnout/ vypnout. Plynulou změnu intenzity světla dosáhneme například DALI regulací, která byla použita i v tomto projektu. Referenci z realizace osvětlení v nové části této základní školy najdete v části "PROJEKTY".