Továrna a kanceláře s řízením osvětlení

Majitel továrny si z důvodů ochrany svého know-how nepřál, abychom uváděli název jeho firmy. Stejně tak jsme museli prostory nafotit a natočit krátce po dokončení stavby před tím, než bude instalováno vybavení a výrobní stroje, tedy před spuštěním provozu. Máme dovoleno pouze říci, že jde o výrobní areál rodinné firmy na Hodonínsku.

PROJEKTOVÁNÍ

Na jeho projektování jsme se v části oblasti svítidel a řízení svítidel podíleli od samotného počátku projektu. Po dokončení všech plánů bylo ale rozhodnuto o zrušení projektu. Později, po uplynutí delší doby od zrušení prvního projektu, jsme byli opět přizvání k návrhu řešení osvětlení do projektu druhého a začali jsme opět od nuly, na čistém výkresu (*samozřejmě virtuálním v rámci našeho výpočetního software), s detailním navrhováním osvětlení. Tentokrát vše vyšlo a i když byl návrh v průběhu několikrát přepracováván díky novým a novým úpravám a požadovaným změnám v projektové dokumentaci, to, co bylo do té doby pouze na virtuálním papíře, se přetavilo během půlročního úsilí dělníků nejrůznějších profesí v reálný výrobní komplex sestávající z několika výrobních hal a skladů, doplněný o kancelářské prostory s nezbytným sociálním i technickým zázemím, a to vše mezi sebou propojené chodbami a koridory a venku pak obslužnými komunikacemi a parkovištěm.

Pro všechny tyto prostory je potřeba spočítat a dodat umělé osvětlení a pro většinu z nich také osvětlení nouzové. 

SVĚTELNÉ SCÉNY A ÚSPORA

Protože je každá výrobní hala rozdělena do několika stavebně neoddělených pracovišť, na kterých se nemusí, a zpravidla nepracuje, ve stejnou dobu, protože každá hala má střešní světlíky a protože se v halách pracuje ve dvou směnách a do budoucna se počítá i s třísměnným provozem, dává smysl zde využít regulační a monitorovací systém, který může přinést nákladovou úsporu více jak 50 % na spotřebě elektrické energie dosaženou díky optimalizaci doby a intenzity umělého svícení (prostřednictvím seskupování svítidel do funkčních zón pro jednotlivá pracoviště v kombinaci s přítomnostně-soumrakovými senzory). Díky celkové kratší době svícení a/nebo menšímu než 100% výkonu svítidel se zároveň prodlužuje doba životnosti svítidel, a tím vlastně vzniká ještě další úspora. Ze všech možných typů a způsobů regulace byla zvolena ta využívající standard DALI (Digital Addressable Lighting Interface), a to jak pro svoji spolehlivost a stabilitu (řídící systém komunikuje se svítidly po datovém vodiči neboli "přes drát" a nikoli "vzduchem"), tak pro svoji otevřenost (není to uzavřený systém jednoho či několika mála výrobců, ale je to naopak jeden z nejrozšířenějších systémů pro řízení svítidel užívaný v Evropě, přičemž jeho rozšířenost stále rychleji roste) a v neposlední řadě pro uživatelské pohodlí, které nabízí. Poslední vlastnost stojí za to rozvést.

Při navrhování těchto systémů stačí, aby projektant navrhl propojení svítidel (nebo jiných prvků osvětlovací soustavy) datovým vodičem (DALI sběrnice), resp. všechny zapojil do řídící jednotky a je prakticky hotovo. Jednotlivé prvky soustavy se v tomto systému chovají jako počítače v síti. Každý má svoji adresu a veškeré nastavení probíhá softwarově na úrovni řídící jednotky, která po DALI sběrnici (drátu) pošle příkaz do svítidla (které ho musí umět přečíst – proto dodáváme DALI svítidla). Jak se bude systém chovat, která svítidla budou v jakých skupinách, jaké budou existovat světelné scény a co nebo kdo je bude spouštět v závislosti na tom či onom je, zjednodušeně řečeno, na libovůli provozovatele soustavy. V tomto našem případě majitele společnosti. A pokud v čase zjistí, že by rád něco v nastavení scén a rozvrhů svícení změnil, stačí v počítači změnit program. Není potřeba žádného fyzického zásahu. 
 

Samozřejmě, dle povahy projektu jsou DALI systémy řízení různě robustní a jde o to zvolit ten správný, abychom využili maximálně jeho výhod na straně jedné a na straně druhé aby nás zbytečná funkcionalita nestála prostředky, které bychom jinde využili s vyšší návratností. Například v tomto projektu byl řídící systém původně uvažován včetně počítačové vizualizace, s dálkovým přístupem a datovým centrem. Tyto jednotlivé prvky mají velký přínos a jejich existence je v určitých projektech opodstatněná, zároveň jsou navýšením v celkové investici. Nicméně v tomto případě se majitel po zvážení rozhodl pro variantu bez těchto systémových nadstaveb. Z druhé strany, i v tomto projektu bylo možno použít systém s menší funkcionalitou, který by přinášel výhody v podobě úspory a zjednodušení ovládání a kontroly osvětlovací soustavy, ale z dlouhodobějšího pohledu bylo celkově výhodnější pořídit o trochu nákladnější systém, ale s vyšší návratností a uživatelskou variabilitou. 

Zde zvolený DALI systém řízení svítidel zohledňuje výše zmíněné rozdělení každé výrobní haly na několik stavebně neoddělených pracovišť a komunikace, kde každé z pracovišť funguje více či méně nezávisle na ostatních z hlediska času i procesu, dále zohledňuje příspěvek denního světla skrze střešní světlíky a dále pohyb a především přítomnost osob. Asi všichni znají situaci, kdy jim při používání WC v sedě zhasne světlo napojené na triviální čidlo pohybu a jediná naděje je mávání rukou. Primitivní senzory z hobby marketů samozřejmě umí snímat určitý pohyb, ale rozdíl oproti profesionálním čidlům je právě v jejich schopnosti zohlednit vzdálenostní rozsah nejen pohybu kolem senzoru, ale i pohybu směrem k senzoru a výšku tohoto snímání, tedy zda v situaci, kdy je člověk pouze „přítomen“, umí čidlo správně reagovat. Do tohoto projektu jsme dodávali jak sofistikovaná čidla (výrobní haly), tak i ta jednodušší, která plně vyhovují podmínkám ve skladech, na komunikacích či v sociálním zázemí. 

Zóny řídícího systému osvětlení ve výrobní hale jsou vidět pod odkazem VIDEO této reference. 

SVÍTIDLA

V dobách kreslení a projektování na fyzickém papíře uplynulo už spoustu let (my v EMi si tuto dobu nepamatujeme přímo). Z doslechu ale víme, že nebylo běžnou praxí přepracovávat projektovou dokumentaci, resp. jen ve výjimečných případech. S příchodem počítačů většina projektantů zprvu zajásala, že vše bude jednoduší, násobně rychlejší, a tedy i levnější. To je pravda, ale místo kratšího času na stejně ohodnoceném výsledku jsou důsledkem častější úpravy projektové dokumentace, nezřídka na poslední chvíli a to vše často v rámci původního rozpočtu.

Naše svítidla mají velkou variabilitu, a tak dokážeme naše již hotové projekty poměrně jednoduše přepracovat či upravit, aniž by to byl zásah do širších souvislostí a kontextu projektu. Konkrétně, pokud by se v tomto projektu v administrativní části změnil typ montáže svítidel z vestavné na přisazenou a zároveň by se změnily i montážní výšky, nebyl by to problém, protože jednu řadu svítidel nabízíme ve všech typech montáže, tedy jako přisazenou, vestavnou i zavěšenou a všechny jsou k dispozici i v několika výkonnostních variantách. 

Ve výrobě a skladech jsou použity prachotěsná svítidla (svítidla s vysokým krytím IP66) s vysokou odolností proti nárazu (IK09) a jsou vybaveny DALI předřadníky. Totožná svítidla jsou například i v továrně nejmenovaného světového výrobce automobilů v německém Mannheimu.

Všechna hlavní svítidla ve výrobě, kancelářích i v exteriérech mají záruku 5 let, životnost přes 100 000 hodin, nízkou energetickou náročnost a vysoký měrný výkon. Certifikáty ENEC jsou u nich samozřejmostí.

PROČ NAŠE ŘEŠENÍ?

V současnosti najde zákazník na trhu nepřeberné množství zdánlivě podobných výrobků svítidel a pochopitelně nemá čas ani vůli je porovnávat, i když právě toto srovnání je zásadní. Zvláště s příchodem LED technologie vstoupilo do hry několik dalších parametrů a ukazatelů, které se dříve neřešily, ale nyní je třeba je sledovat. Například dříve byly rozšířeny zářivky několika typů, každý typ měl různé wattážové řady a ty se hodily do svítidel všech výrobců. Nyní má prakticky každá továrna na LED svítidla své vlastní řešení LED zdrojů. Pokud se porouchala zářivka, člověk si koupil novou kdekoliv v náhodném elektro-obchodě a lehce vyměnil ve svítidle za starou. Nyní je toto skoro nemožné, a buď se mění část svítidla nebo celé svítidlo, ale vždy u výrobce svítidel. Dostupnost náhradních dílů je tedy dalším pádným důvodem, proč se ve svítidlech orientovat více než předtím.

Kvalitou výrobku to ale zdaleka nekončí. Je třeba ověřit vhodnost pro daný prostor a prostředí a dále ověřit soulad s normami a předpisy – a to jak samotných svítidel, tak světla, které vyzařují. I když je toto všechno splněno, není ještě vyhráno. V neposlední řadě je potřeba, aby projekt neskončil na tom, že sice máme nejlepší svítidla, vyzařující nejlepší světlo napojené na nejchytřejší řídící systém, ale celé to stojí o dost víc, než jsme čekali. 

Při výběru vhodného řešení a jeho dodavatele by měly být zohledněny všechny výše popsané aspekty projektu. Aby bylo řešení ideální, musí být splněny tyto podmínky: kvalitní a vhodná svítidla vyzařující výborné světlo, chytrý řídící systém, a to vše za smysluplné peníze. Nejdůležitější je z těchto dílčích podmínek udělat jedno souvislé a ucelené řešení. Jak dokazuje i tento projekt, na takováto řešení se v EMi specializujeme a takováto řešení nás baví nejen navrhovat, ale zejména realizovat a přivádět v život. 
Investor v tomto spoléhá na elektro-projektanta nebo architekta. Ale ani ti nemohou z podstaty vědět vše. Proto je tu EMi.

Jste-li investor, projektant nebo architekt a potřebujete řešit podobný projekt, ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme.