NOVÁ ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ V KOSTICÍCH

Realizace tohoto veřejného osvětlení byla plánovaná a realizovaná na tzv. zelené louce (opakem byl projekt VO Týnec), a proto jsme měli větší prostor při návrhu optimálního uličního osvětlení. Co je optimální veřejné osvětlení? Je to sladění několika parametrů, které ale jdou proti sobě. 

V první řadě musí být dodržená norma – zjednodušeně tedy určitá intenzita osvětlení a její rovnoměrnost. Toho se lépe dosáhne z vyšších sloupů blízko u sebe (a tedy s více silnějšími svítidly). Optimální řešení by ale bylo co nejméně sloupů (svítidel) s co nejmenší výškou a slabšími svítidly. Toho lze dosáhnout pomocí lepšího optického systému na svítidlech. Ten ovšem musí zaručit, aby světlo dopadalo pouze na vozovku a chodník. Nikoli aby svítilo na fasády a do oken rodinných domů nebo na oblohu. 

 

Výše intenzity umělého světla se během noci (tmy) mění. Soustava musí být vyprojektována na „nejnáročnější“ část, tedy s nejvyšší požadovanou intenzitou. Z biologického i ekonomického hlediska je proto dobré mít možnost intenzitu svícení regulovat. Svítidla jsme z tohoto důvodu dodali navíc s funkcí umělé půlnoci, což znamená možnost nastavení automatického stmívání na nižší úrovně výkonu v libovolné časy. Těchto úrovní může být několik, v závislosti na třídě osvětlení, např. v zimě, kdy je tma velmi brzy: od 16 do 20 hodin pojedou svítidla na 100 % výkonu, od 20 do 22 h na 50 %, od 22 do 5 h na 10 %, od 5 do 8 na 50 % a od 8 do 16 budou vypnutá.

Dalším, zejména v poslední době hodně skloňovaným parametrem, je teplota chromatičnosti, neboli teplota, někdy též barva světla. Zde byla dodána svítidla v teplé barvě, což odpovídá 3000 Kelvinům. 

 

Pokud bychom tento projekt a návrh zpracovávali nyní (2023), byla by již možnost dodat stejná svítidla ještě ve „žlutější“ barvě. 

Podle nás je správně, že se toto řeší, že tyto požadavky zaznívají a že výrobci svítidel tato svítidla začínají více nabízet. Žluté až červené světlo má totiž pozitivní vliv na člověka, hmyz a celkově přírodu. Existují studie dokazující, že naopak zelené až modré světlo mají vliv negativní a mohou přispívat ke vzniku nemocí vč. rakoviny.

Na svítidla je záruka 5 let.

Řešíte-li osvětlení ve Vaší obci, nebo jste-li projektant veřejného osvětlení, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme s Vašimi projekty.