KANCELÁŘE BIBUS S DALI ŘÍZENÍM SVÍTIDEL

Brněnské kanceláře této celosvětové technologické společnosti pocházející ze Švýcarska prošly kompletní modernizací doslova od podlahy po stropy, tedy včetně osvětlení.

CÍL

Zadání pro osvětlení bylo následující:

„Ať se naši zaměstnanci cítí co nejlépe, ať splňujeme zákonné normy, ať se svítí podle reálné potřeby a ať pořízení a provoz dávají ekonomický smysl."

KONCEPCE 

Použití svítidel zapojených do systému řízení a regulace svítidel. Svítidla musejí splňovat: 
+ nízké oslnění,  
+ vysoký měrný výkon ("svítí hodně při malé spotřebě"), 
+ vysoký maximální světlený výkon 
+ možnost plynulé regulace intenzity  
+ dlouhá záruka a životnost

Požadavky a parametry systému řízení byly zejména: 
+ ovládání jednotlivých svítidel i jejich libovolné seskupování 
+ nastavení a ukládání scény a režimy pro jednotlivá svítidla i skupiny 
+ automatické fungování s možností dočasné manuální změny

REŽIMY A NASTAVENÍ SYSTÉMU 

Námi navržený systém řízení umožňuje prakticky neomezené možnosti nastavení a fungování svítidel. Dá se říci, že je pouze na zákazníkovi, jak bude vypadat jeho výsledný provoz. Zde byly požadavky poměrně detailní a svým způsobem neobvyklé.

Každá kancelář zde má vytvořené skupiny svítidel dle jednotlivých pracovišť, která se manuálně zapínají, a to na přednastavenou intenzitu 50 % (krátký stisk) nebo držením tlačítka nastavit libovolnou intenzitu (dlouhý stisk). Každý pracovník si tedy může zapnout svítidla na libovolnou intenzitu.

V průchozích kancelářích jsou automaticky nastavena vybraná svítidla (nad průchozí uličkou), která se spínají pomocí kombinovaného detektoru „soumrak+přítomnost“ a udržují požadovanou hladinu osvětlení, pokud se v místnosti někdo nachází.

Jelikož se v každém prostoru jedná o samostatný systém, lze toto nastavení kdykoliv změnit (rozšířit či omezit) na jiná svítidla, stejně tak lze přenastavit požadované hodnoty apod. Vše jednoduše přes mobilní aplikaci a Bluetooth.

V zadání zákazníka byl například i požadavek, aby se svítidla rozsvěcovala pozvolna. Tedy aby se svítidla z 0 na požadovanou hodnotu dostala až za několik vteřin. To proto, aby si oči pracovníka zvykly a nebyla to pro něj příliš rychlá a nepříjemná změna. Podobné automatizované režimy vyplývající z praktičnosti použití dle účelu místnosti jsou i v prostorách chodby či kuchyňky. Protože jsou svítidla regulovatelná, bylo osvětlení projektováno na maximálně dvojnásobnou hodnotu, než požaduje norma. Pro tento projekt bylo počítáno a dodáváno i samostatné nouzové osvětlení.