GENERÁTOR VODÍKU GTP BRUNTÁL

Ač se jedná o venkovní realizaci, požadavek na instalovaná svítidla byl jejich vhodnost a certifikace do Zóny výbušnosti 1 pro plyny a páry, resp. 21 pro prachy.

Taková LED svítidla jsou tedy instalována na konzolích po celém obvodu tohoto generátoru vodíku.