Sklad s výškovými regály společnosti RETEX a.s.

Retex je česká výrobní firma, pro kterou jsme již realizovali projekt jiného charakteru. Protože produkce společnosti roste, potřebovala rozšířit skladovací prostory. Neužívaná prázdná průmyslová hala v sousedním areálu byla ideální volbou. Uskladnit v ní nové výrobky předpokládá upravit starou halu pro tyto účely. Kromě nové podlahy a postavení výškových regálů bylo nutné pořídit i osvětlení haly.

PROJEKT NA KLÍČ

Zákazník nás pozval na obhlídku projektu s jednoduchým zadáním: 

"Do dvou měsíců potřebujeme funkční sklad včetně svítidel. Projektovou dokumentaci ke skladu nemáme." 

Postupně jsme zařídili, dodali nebo nainstalovali: projektovou dokumentaci k slabo i silnoproudu včetně výpočtu osvětlení, svítidla, systém řízení osvětlení i elektromontážní práce. 

PROJEKTOVÁNÍ A VÝPOČTY

Po konzultaci se zákazníkem jsme navrhli optimální svítidla jak pro interiéry (kde kromě hlavního umělého osvětlení bylo nutné vyprojektovat i nouzové osvětlení), tak exteriéry, resp. obě průčelí skladu (která slouží pro nakládání a vykládání kamionů a nákladních aut) a obslužné komunikace. Veškeré venkovní osvětlení mělo být instalováno na konstrukci samotné haly. Všechna vnitřní i venkovní svítidla, včetně nouzového, byla ověřena výpočtem osvětlení podle patřičných norem. 

Dále jsme zákazníkovi prezentovali možnost automatického ovládání a regulaci svítidel (řídící systém osvětlení) včetně jeho výhod a přínosů (např. úspora energie> 60 % a prodloužení životnosti svítidel) a z nich vyplývající kratší návratnost investice (1-2 roky), pro které se zákazník při pořízení tohoto systému rozhodl. Projektová dokumentace byla nyní kompletní. 

SVÍTIDLA

Jako hlavní interiérová svítidla byla vybrána prachotěsná svítidla (s vysokým krytím IP66) se speciální optickou částí pro instalaci do velkých výšek (s úzkou vyzařovací křivkou) a vysokým výkonem (v kombinaci s optickým systémem tak dramaticky klesl nutný počet svítidel), jejichž předřadná elektronická část umožňuje plynulou regulaci výkonu. Svítidla sama o sobě mají nízkou energetickou náročnost a vysoký měrný výkon. O jejich kvalitě vzhledem k pořizovací ceně svědčí i certifikát ENEC, záruční doba 5 let a životnost LED 100 000 hodin. 

Interiér byl ještě doplněn o nouzová svítidla s IP65. Jelikož byla nouzová svítidla instalována na úrovni hlavních svítidel, tedy ve vysoké výšce (přes 10 m), bylo třeba zvolit svým výkonem odpovídající typy těchto svítidel. 

Pro venkovní osvětlení obou průčelí, tedy míst, kde je nakládáno a vykládáno zboží z nákladních aut, byla dodána série vysokovýkonných LED reflektorů s asymetrickým optickým systémem, vysokým měrným výkonem, nízkou energetickou náročností a vhodných do venkovního prostředí (vysoké krytí IP66, odolnost proti nárazu IK10, vhodná teplotní minima i maxima, apod.). Pro snadnou montáž jsou reflektory dodávány s rychloupínacími konektory. Nemalou výhodou je i jejich možnost polohovatelnosti od -160° do 165°. Záruka 5 let je i zde samozřejmostí.

Podél haly vede venku její obslužná komunikace, po které přijíždí a odjíždí nákladní vozy. Komunikaci jsme nasvítili silničním typem svítidel. Podobně jako ostatní svítidla mají i tato IP66, 5 let záruční dobu a životnost LED přes 100 000 hodin. 

Jelikož jsou všechna venkovní i vnitřní svítidla instalována ve vysokých výškách a jsou tedy dostupná jen ze speciálních plošin, jejichž nájem je nákladný, je více než žádoucí, aby byla svítidla spolehlivá a jejich instalace provedena odborně a správně a nemusela se proto často opravovat či vyměňovat. I kdyby zákazník, v případě poruchy svítidla, dostal v rámci záruční doby nové svítidlo (nebo hůř, musel si ho koupit, protože mu již uplynula záruční doba), největším nákladem této výměny bude pronájem plošiny a pracovníků, kteří musí svítidlo v nedostupném místě vyměnit a zároveň tak omezit provoz samotného pracoviště i na několik hodin (v případě některých provozů může být omezení či zastavení výroby na několik hodin nákladově opravdu vysoké, daleko za rozdílem v ceně mezi svítidly kvalitními a méně kvalitními). 

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Jak je vidět i na videu z této realizace, koncepce regulace svítidel spočívá v automatickém udržování hladin osvětlenosti v hale (která je v rámci řídícího systému rozdělena na přední a zadní expedici a jednotlivé regálové uličky). Toho se dosáhne prostřednictvím tlumení (světelného) výkonu svítidel na základě příspěvku denního světla skrze boční okna haly (více slunečního svitu znamená méně umělého světla) v kombinaci s přítomností (pohybem*) osob v prostoru. Aby toto principiálně jednoduché nastavení mohlo správně a účelně fungovat, jsou potřeba profesionální senzory, které dokáží s velkou přesností a spolehlivostí zaznamenat pohyb i z takto velké výšky (přes 10 m) nad zemí. Např. jede-li vysokozdvižný vozík z části expedice pro uskladněné zboží v prví třetině regálové uličky, je potřeba, aby se rozsvítila pouze ta část svítidel v regálové uličce, kam jede (nikoliv svítidla v jiné regálové uličce nebo svítidla na konci uličky apod.), aby se rozsvítila včas (tedy nejpozději ve chvíli, kdy do uličky vjíždí, ale spíše zlomek vteřiny před tím, nikoliv až se v ní pohybuje), aby se rozsvítila plynule (v tomto projektu to znamená buď z 0 % nebo 30 % výkonu) a nebyl to pro oko "šok". Podobně, ale opačně, aby reagovala svítidla v části, kterou opouští (plynule se ztlumila poté, co tuto část opustí).

Cílem je tedy svítit účelně, na požadovanou hladinu osvětlení, v danou dobu a v tom místě, kde se pohybují pracovníci, přičemž vše se má dít v rámci maximálního zrakového komfortu těchto pracovníků (na požadovanou hygienicky optimální osvětlenost, bez prudkých změn mezi hladinami osvětlení, bez kontrastů mezi hladinami osvětlení, se 100% spolehlivostí apod.). 

Na videu reference, v druhém záběru, je i vidět, jak reagují svítidla, pokud do uličky vjede pracovník s vozíkem. 

Pokud je pořízen spolehlivý řídící systém a je správně nastaven, lze dosáhnou maximální zrakové pohody pracovníků, velkých úspor na elektrické energii a prodloužení životnosti svítidel.

INSTALACE

Svítidla a řídící systém svítidel může být dodán investorovi samostatně (napřímo) nebo jako subdodávky v rámci elektromontážní dodávky. Elektromontážní práce a materiál (bez svítidel a řídícího systému svítidel), bývá, zvláště v těchto typech projektů (staré stavby se spoustou na první pohled neviditelných kostlivců – zde např. hromosvod a rozvody), nákladnější než pořízení svítidel a řídícího systému. Proto je výběr elektromontážní firmy také velmi důležitý pro zdárnou realizaci akce. To, že po dokončení těchto prací funguje vše, jak má a v souladu s projektovou dokumentací, je samozřejmostí, ale bohužel ne pravidlem. Dalším parametrem při výběru zhotovitele je i čas (jak z pohledu volných kapacit na plánovaný termín realizace, tak z pohledu délky realizace). V neposlední řadě je samozřejmě cena, za kterou jsou nabízející schopní toto vše provést a dodat. Při výběru elektromontážní firmy jsme se obrátili na partnerské firmy, se kterými máme zkušenosti a které by byly vhodné pro tento typ realizace (součástí byly např. i výkopové práce před halou, což ne každá firma provádí) a vybrali jsme vhodného partnera.

PROČ EMI?

Jak je vidět i na tomto projektu, naplánujeme a zrealizujeme takto specifický projekt osvětlení od projektové dokumentace přes dodání technologicky nejvyspělejších svítidel a jejich řízení až po samotnou instalaci, a to vše v rámci plánovaných nákladů a dodržení termínu realizace, maximální zrakové pohody (ideální světlo) a rychlé návratnosti investice.

 

----------
*více k Pohybu x Přítomnosti v textu k této realizaci zde.