ZŠ Emila Kolbena Strančice

Podobně jako v jiných projektech osvětlení základních škol jsme před dodáním nejvhodnější varianty svítidel museli zpracovat sérii výpočtů světla a tím doložit, že osvětlení bude odpovídat normám. Modeloval se každý prostor zvlášť s tím, že pro každý se počítaly různé hodnoty a pro některé (jako např. učebny) i různé režimy svícení.

 

Výsledné vyzářené světlo odpovídající normám je nutnost. Neméně důležitá je kvalita dodaných svítidel. Většinu svítidel pro naše projekty dodáváme od evropských výrobců v kvalitě, za kterou ručíme 5 let. Nejinak tomu bylo i v případě tohoto projektu.