OSVĚTLENÍ TENISOVÝCH KURTŮ FIT4ALL BRNO

Došlo ke kompletní výměně svítidel ve třech halách. Z původních 116 ks svítidel byl počet svítidel snížen na 80 ks LED svítidel. Výměnou získaly kurty Fit4All vyšší osvětlenost při snížení spotřeby o 64 %. Vysoká úspora zajistí velmi rychlou návratnost investice.

 

Výhodou nového řešení jsou snížení spotřeby, bezúdržová svítidla (snížení nákladů na údržbu, není nutné kupovat a měnit zdroje), dlouhá životnost nebo záruka 5 let.