Lázeňské a relaxační centrum Rašínova Brno

PŮVODNÍ STAV A JEHO NEDOSTATKY

Původní osvětlení v tomto lázeňském komplexu v samotném centru Brna by se dalo popsat jako "nespočet typů konvenčních svítidel".
Problémy, které toto v realitě vzhledem k nákladům přináší jsou zejména tři:
1) větší spotřeba elektřiny na stejný světelný výkon původních svítidel (ve srovnání s nejnovějšími LED svítidly)
2) nutnost kupovat a držet skladem několik typů "žárovek", pro každý instalovaný typ svítidla zvlášť (tento problém u LED svítidel úplně odpadá)
3) dramaticky menší životnost původních svítidel (proti LED svítidlům)

ZADÁNÍ

Požadovaným výsledkem byla úspora na nákladech provozu osvětlení a to v rámci výměny svítidel kus za kus (pozn. často lze stejného světelného výsledku dokázat s menším počtem svítidel, což také tvoří nemalou úsporu při rekonstrukci světelných soustav).
Jako nástavba požadovaného řešení a náhrady svítidel původních za nová a úspornější LED svítidla, může být a mělo by být vylepšení celkových světelných podmínek či optimalizace a automatizace provozu svítidel, kde nejzákladnějším řešením jsou svítidla doplněná o pohybová či přítomnostní čidla.

 

PROJEKTOVÁNÍ

Při modelování světla a hledání nejvhodnějšího řešení bylo největším oříškem nasvětlení prostoru největšího plaveckého bazénu. Jak je vidět z fotografií i vizualizací z výpočtu, svítidla zde jsou umístěna v druhém patře těsně nad ochozem, který se úžívá pro vstup do šaten a jiného zázemí (tedy je zde prakticky neustálý pohyb osob). Tedy, svítidla která mají mít určitou sílu a tvar světelné křivky (aby dosvítila v požadovaných hodnotách) určená jako osvětlení pro spodní bazén, zároveň podstatnou měrou zasahují do prostoru, kam svítit nemají vůbec. Primárním problémem tohoto je nepříjemné oslnění osob na ochozu. Původní představa byla, že tato svítidla vybavíme světlo-směrujícími clonami. Nakonec se jako nejvhodnější řešení ukázalo udělat z nich svítidla pro nepřímé svícení (odrazem), které tvoří příjemnou atmosféru s rozptýleným světlem. Jelikož se dají svítidla směrovat, lze jednoduše toto nastavení změnit.

VÝSLEDEK

Dodali jsme svítidla dle zadání: LED úsporná s vysokým stupněm krytí a s dlouhou životností a zárukou. Navíc jsme, v rámci možností přísně úsporného rozpočtu, dodali a po samotné instalaci svítidel i nastavili pohybová čidla integrovaná ve svítidlech (tato čidla v našich svítidlech navíc nejsou vidět - tedy další plus i po estetické stránce) a v neposlední řadě vyřešili i "problematická" svítidla v druhém podlaží bazénového sálu.