HŘBITOV V OBCI HRUŠKY

24. června 2021 postihla několik obcí na Břeclavsku a Hodonínsku katastrofa v podobě tornáda. Jednou z nejvíce zasažených obcí byly i Hrušky. 

Kvůli tomu bylo potřeba v této obci zrekonstruovat mimo jiné místní hřbitov včetně osvětlení. 

Vyprojektovali a dodali jsme sem tzv. parková stožárová LED svítidla. Jak je vidět z fotografií i videa, byl zvolen vhodný optický systém, aby světlo dopadalo na chodník mezi hroby.